در سالن عروس خاص موهای شما با رنگ‌های با درصد پایین آمونیاک و با بهترین برند رنگ می‌شود. ما با استفاده از مواد رنگ بر و با هزینه‌ای مناسب هر گونه تغییر رنگ از تیره به روشن را امکان‌پذیر می‌کنیم. جهت دکلره کامل از پودر های المانی  استفاده می‌شود.