در اکستنشن مژه، مژه هایی با الیاف طبیعی روی مژه‌های تازه رسته فرد نصب می‌شود و بسته به چرخه طبیعی رشد مژه هر شخص، بین سه تا چهار هفته مژه ها نیاز به ترمیم پیدا می‌کند. اکستنشن مژه اگر با چسب فاقد مواد شیمیایی مضر برای چشم انجام شود و تا 24 ساعت در تماس با آب نباشد کاملا بی خطر می‌باشد.

بعد از اکستنشن دیگر نیازی به ریمیل نخواهید داشت, همینطور فرمژه؛ فقط 3 تا 4 هفته یکبار نیاز به ترمیم دارد. مژه‌های خود را بدست کارشناسان اکستنشن عروس خاص بسپارید تا هم از آرایش هر روزه مژه‌های خود خلاص شوید و هم با مژه‌های کوتاه و کم پشت خود خداحافظی کنید.