هاشور ابرو با میکروبلدینگ برای اولین بار در کرج توسط گریمور حرفه ای ( طراحی ابرو  خط مژه و لب ها بوسیله روش نوین میکرو بلیدینگ )

دارنده تاییدیه پزشکی  با چندین بیش از 10 سال سابقه در گریم عروس .

آرایش دائمی ایمن تر و تکنولوژی برتر از روش میکرو پیگمنتیشن